ŻURNALE I POKAZY MODY

Jak będzie w rzeczywistości trudno przewidzieć, ale pomarzyć wolno.Jednym z warunków tzw«_ kultury ubioru społe­czeństwa, jest stała informacja środków masowe­go przekazu — a więc prasy i telewizji. Niestety w stosunku do innych krajów propaganda właś­ciwego” ubioru w‘ Polsce jest. jeszczej niewystar­czająca . Zachęcam więc panie do„ przejrzenia od czasu do czasu i w. miarę .możliwości- — żurnali w naszych klubach prasy. Kontakt z żur* nalem/a raczej może z pismem, które w obszer­nej części poświęcone jest modzie, . rozjaśnić może nasz pogiąd na nowe, modne tendencje, podsunąć inne pomysły i idee.

Witaj na moim serwisie ! W całości stworzony jest dla ludzi którzy nie lubia się nudzić, znajdziesz wiele ciekawych postów dotyczących hobby i metod na ciekawe spędzanie wolnego czasu! Zapraszam do czytania!