OBCOWANIE Z MODĄ

Ponadto , pisma te uczą ważnej rzeczy: obcowania z modą i kos­metyką w stanie niejako idealnym, czystym, blis­kim już prawdziwej sztuce. Nie należy peszyć się tym. że modelki w pismach są tak piękne —.i że :w życiii takich kobiet jest niewiele, Wszak żur- nal jest przeznaczony nie dla nich, łecz dla wielkich rzesz normalnych kobiet, z wszelkimi;wada­mi i zaletami sylwetki. Warto tylko może jeszcze przypomnieć, że zazwyczaj modele, prezentowa- ,ne.w pismach nie nadają się do wiernego ko­piowania .i nie na tym polega umiejętność’ko-, rzystania z mody żurnalowej, ale na zorientowa­niu’się w’ogólnych tendencjach mody danego sezonu: w-tkaninach, kolorystyce, długości, do­datkach i w pewnych specyficznych szczegółach, określających nowy styl. i nową sylvyetkę.

Witaj na moim serwisie ! W całości stworzony jest dla ludzi którzy nie lubia się nudzić, znajdziesz wiele ciekawych postów dotyczących hobby i metod na ciekawe spędzanie wolnego czasu! Zapraszam do czytania!