Kategoria: Modnie i wygodnie

POWSZECHNA WADA

Niestety,:tą niewątpliwą zgletę .niwe­luje często dość powszechna wada . polegająca na zbyt.małej dbałości o czystość-osobistą i o „staranność ubioru. Francuzi nazywają taką dba­jącą o siebie,

CIERPKIE UWAGI

Dlatego nie mają-sensu cierpkie uwagi (pomijając już fakt, że to nie­grzeczne) na „widok krótkiej spódniczki* lub przeciwnie —. spódnicy do ziemi, fryzury ,‘afro”, czy zabawnej

GOTOWA KONFEKCJA

Skoro (z racji spraw młodzieżowych) zaczęliśmy mówić o konfekcji —.warto chyba szerzej omówić’ ten temat.  Niezależnie od wszelkich jej braków zastanawia pokutująca’jeszcze”w wielu kręgach społecznych

PODSTAWOWY ASORTYMENT UBRANIOWY

Podsta­wowe jednak asortymenty ubraniowe – jak płasz- sze, spodnie, żakiety, kostiumy, całodzienne su­kienki, bądź- bluzki kupuje się w domach towa­rowych lub firmach konfekcyjnych.Nasza konfekcja w

PODSTAWOWE METODY

Modele te nazywamy podrzutem z eksportu”; – co o tyle nie odpowiada prawdzie, że zazwyczaj nie są to modele odrzucone z powodu drobnych wad wykonania,

PRYWATNA KRAWCOWA

Prywatna; krawcowa, – może z wyjątkiem tych rzeczywiście .znakomitych/ stanowiących najwyższą klasę w -swoim fachu; musi przegrać w konkurencji z du­żą fabryką . odzieżową, gdyż

MODOWE PRZYZWYCZAJENIA

Przyzwyczajenie do ubierania się w gotową konfekcję nie przychodzi od razu, trzeba je so­bie wyrobić. Wymaga to z początku licznych wy­praw do sklepu, aby .

NA ZDJĘCIACH W PRASIE

Otóż przede wszystkim nale­ży stwierdzić, że fabryki przechodzą obecnie raczej na krótsze serie odzieżowe, zaś rzeczy stan-   dardowe, długóseryjne – (jak np. . płaszcze-pro- chowce)